Type Alias tonic::metadata::AsciiMetadataKey

source ·
pub type AsciiMetadataKey = MetadataKey<Ascii>;
Expand description

An ascii metadata key.

Aliased Type§

struct AsciiMetadataKey { /* private fields */ }