#[repr(i32)]
pub enum rd_kafka_resp_err_t {
Show 162 variants RD_KAFKA_RESP_ERR__BEGIN, RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_MSG, RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_COMPRESSION, RD_KAFKA_RESP_ERR__DESTROY, RD_KAFKA_RESP_ERR__FAIL, RD_KAFKA_RESP_ERR__TRANSPORT, RD_KAFKA_RESP_ERR__CRIT_SYS_RESOURCE, RD_KAFKA_RESP_ERR__RESOLVE, RD_KAFKA_RESP_ERR__MSG_TIMED_OUT, RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTITION_EOF, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PARTITION, RD_KAFKA_RESP_ERR__FS, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_TOPIC, RD_KAFKA_RESP_ERR__ALL_BROKERS_DOWN, RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_ARG, RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT, RD_KAFKA_RESP_ERR__QUEUE_FULL, RD_KAFKA_RESP_ERR__ISR_INSUFF, RD_KAFKA_RESP_ERR__NODE_UPDATE, RD_KAFKA_RESP_ERR__SSL, RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_COORD, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_GROUP, RD_KAFKA_RESP_ERR__IN_PROGRESS, RD_KAFKA_RESP_ERR__PREV_IN_PROGRESS, RD_KAFKA_RESP_ERR__EXISTING_SUBSCRIPTION, RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGN_PARTITIONS, RD_KAFKA_RESP_ERR__REVOKE_PARTITIONS, RD_KAFKA_RESP_ERR__CONFLICT, RD_KAFKA_RESP_ERR__STATE, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PROTOCOL, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_IMPLEMENTED, RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTHENTICATION, RD_KAFKA_RESP_ERR__NO_OFFSET, RD_KAFKA_RESP_ERR__OUTDATED, RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT_QUEUE, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNSUPPORTED_FEATURE, RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_CACHE, RD_KAFKA_RESP_ERR__INTR, RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_SERIALIZATION, RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_SERIALIZATION, RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_DESERIALIZATION, RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_DESERIALIZATION, RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTIAL, RD_KAFKA_RESP_ERR__READ_ONLY, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOENT, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNDERFLOW, RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_TYPE, RD_KAFKA_RESP_ERR__RETRY, RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_QUEUE, RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_INFLIGHT, RD_KAFKA_RESP_ERR__FATAL, RD_KAFKA_RESP_ERR__INCONSISTENT, RD_KAFKA_RESP_ERR__GAPLESS_GUARANTEE, RD_KAFKA_RESP_ERR__MAX_POLL_EXCEEDED, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_BROKER, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_CONFIGURED, RD_KAFKA_RESP_ERR__FENCED, RD_KAFKA_RESP_ERR__APPLICATION, RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGNMENT_LOST, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOOP, RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTO_OFFSET_RESET, RD_KAFKA_RESP_ERR__END, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN, RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_ERROR, RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_OUT_OF_RANGE, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_TOPIC_OR_PART, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG_SIZE, RD_KAFKA_RESP_ERR_LEADER_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_LEADER_FOR_PARTITION, RD_KAFKA_RESP_ERR_REQUEST_TIMED_OUT, RD_KAFKA_RESP_ERR_BROKER_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_REPLICA_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_MSG_SIZE_TOO_LARGE, RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_CTRL_EPOCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_METADATA_TOO_LARGE, RD_KAFKA_RESP_ERR_NETWORK_EXCEPTION, RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_LOAD_IN_PROGRESS, RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_COORDINATOR, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_EXCEPTION, RD_KAFKA_RESP_ERR_RECORD_LIST_TOO_LARGE, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS_AFTER_APPEND, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUIRED_ACKS, RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_GENERATION, RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_GROUP_PROTOCOL, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_GROUP_ID, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_MEMBER_ID, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_SESSION_TIMEOUT, RD_KAFKA_RESP_ERR_REBALANCE_IN_PROGRESS, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_COMMIT_OFFSET_SIZE, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_AUTHORIZATION_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_CLUSTER_AUTHORIZATION_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TIMESTAMP, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_SASL_MECHANISM, RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_SASL_STATE, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_VERSION, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_ALREADY_EXISTS, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PARTITIONS, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICATION_FACTOR, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICA_ASSIGNMENT, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_CONFIG, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_CONTROLLER, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUEST, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_FOR_MESSAGE_FORMAT, RD_KAFKA_RESP_ERR_POLICY_VIOLATION, RD_KAFKA_RESP_ERR_OUT_OF_ORDER_SEQUENCE_NUMBER, RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_SEQUENCE_NUMBER, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_EPOCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TXN_STATE, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_ID_MAPPING, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TRANSACTION_TIMEOUT, RD_KAFKA_RESP_ERR_CONCURRENT_TRANSACTIONS, RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTION_COORDINATOR_FENCED, RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTIONAL_ID_AUTHORIZATION_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_SECURITY_DISABLED, RD_KAFKA_RESP_ERR_OPERATION_NOT_ATTEMPTED, RD_KAFKA_RESP_ERR_KAFKA_STORAGE_ERROR, RD_KAFKA_RESP_ERR_LOG_DIR_NOT_FOUND, RD_KAFKA_RESP_ERR_SASL_AUTHENTICATION_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_PRODUCER_ID, RD_KAFKA_RESP_ERR_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTH_DISABLED, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_NOT_FOUND, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_OWNER_MISMATCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_REQUEST_NOT_ALLOWED, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTHORIZATION_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_EXPIRED, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRINCIPAL_TYPE, RD_KAFKA_RESP_ERR_NON_EMPTY_GROUP, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_ID_NOT_FOUND, RD_KAFKA_RESP_ERR_FETCH_SESSION_ID_NOT_FOUND, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_FETCH_SESSION_EPOCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_LISTENER_NOT_FOUND, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_DELETION_DISABLED, RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_LEADER_EPOCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_LEADER_EPOCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_COMPRESSION_TYPE, RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_BROKER_EPOCH, RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_MEMBER_ID_REQUIRED, RD_KAFKA_RESP_ERR_PREFERRED_LEADER_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_MAX_SIZE_REACHED, RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_INSTANCE_ID, RD_KAFKA_RESP_ERR_ELIGIBLE_LEADERS_NOT_AVAILABLE, RD_KAFKA_RESP_ERR_ELECTION_NOT_NEEDED, RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_SUBSCRIBED_TO_TOPIC, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_RECORD, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSTABLE_OFFSET_COMMIT, RD_KAFKA_RESP_ERR_THROTTLING_QUOTA_EXCEEDED, RD_KAFKA_RESP_ERR_PRODUCER_FENCED, RD_KAFKA_RESP_ERR_RESOURCE_NOT_FOUND, RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_RESOURCE, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNACCEPTABLE_CREDENTIAL, RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_VOTER_SET, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_UPDATE_VERSION, RD_KAFKA_RESP_ERR_FEATURE_UPDATE_FAILED, RD_KAFKA_RESP_ERR_PRINCIPAL_DESERIALIZATION_FAILURE, RD_KAFKA_RESP_ERR_END_ALL,
}

Variants§

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__BEGIN

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_MSG

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_COMPRESSION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__DESTROY

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FAIL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__TRANSPORT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__CRIT_SYS_RESOURCE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__RESOLVE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__MSG_TIMED_OUT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTITION_EOF

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PARTITION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_TOPIC

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ALL_BROKERS_DOWN

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_ARG

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__QUEUE_FULL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ISR_INSUFF

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NODE_UPDATE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__SSL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_COORD

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_GROUP

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__IN_PROGRESS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PREV_IN_PROGRESS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__EXISTING_SUBSCRIPTION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGN_PARTITIONS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__REVOKE_PARTITIONS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__CONFLICT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__STATE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PROTOCOL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_IMPLEMENTED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTHENTICATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NO_OFFSET

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__OUTDATED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT_QUEUE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNSUPPORTED_FEATURE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_CACHE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INTR

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_SERIALIZATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_SERIALIZATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_DESERIALIZATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_DESERIALIZATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTIAL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__READ_ONLY

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOENT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNDERFLOW

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_TYPE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__RETRY

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_QUEUE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_INFLIGHT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FATAL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INCONSISTENT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__GAPLESS_GUARANTEE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__MAX_POLL_EXCEEDED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_BROKER

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_CONFIGURED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FENCED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__APPLICATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGNMENT_LOST

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOOP

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTO_OFFSET_RESET

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__END

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_ERROR

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_OUT_OF_RANGE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_TOPIC_OR_PART

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG_SIZE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_LEADER_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_LEADER_FOR_PARTITION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REQUEST_TIMED_OUT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_BROKER_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REPLICA_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_MSG_SIZE_TOO_LARGE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_CTRL_EPOCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_METADATA_TOO_LARGE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NETWORK_EXCEPTION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_LOAD_IN_PROGRESS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_COORDINATOR

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_EXCEPTION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_RECORD_LIST_TOO_LARGE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS_AFTER_APPEND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUIRED_ACKS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_GENERATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_GROUP_PROTOCOL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_GROUP_ID

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_MEMBER_ID

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_SESSION_TIMEOUT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REBALANCE_IN_PROGRESS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_COMMIT_OFFSET_SIZE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_AUTHORIZATION_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_CLUSTER_AUTHORIZATION_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TIMESTAMP

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_SASL_MECHANISM

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_SASL_STATE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_VERSION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_ALREADY_EXISTS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PARTITIONS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICATION_FACTOR

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICA_ASSIGNMENT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_CONFIG

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_CONTROLLER

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUEST

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_FOR_MESSAGE_FORMAT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_POLICY_VIOLATION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OUT_OF_ORDER_SEQUENCE_NUMBER

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_SEQUENCE_NUMBER

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_EPOCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TXN_STATE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_ID_MAPPING

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TRANSACTION_TIMEOUT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_CONCURRENT_TRANSACTIONS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTION_COORDINATOR_FENCED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTIONAL_ID_AUTHORIZATION_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_SECURITY_DISABLED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OPERATION_NOT_ATTEMPTED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_KAFKA_STORAGE_ERROR

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_LOG_DIR_NOT_FOUND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_SASL_AUTHENTICATION_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_PRODUCER_ID

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTH_DISABLED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_NOT_FOUND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_OWNER_MISMATCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_REQUEST_NOT_ALLOWED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTHORIZATION_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_EXPIRED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRINCIPAL_TYPE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NON_EMPTY_GROUP

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_ID_NOT_FOUND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FETCH_SESSION_ID_NOT_FOUND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_FETCH_SESSION_EPOCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_LISTENER_NOT_FOUND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_DELETION_DISABLED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_LEADER_EPOCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_LEADER_EPOCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_COMPRESSION_TYPE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_BROKER_EPOCH

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_MEMBER_ID_REQUIRED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_PREFERRED_LEADER_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_MAX_SIZE_REACHED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_INSTANCE_ID

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ELIGIBLE_LEADERS_NOT_AVAILABLE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ELECTION_NOT_NEEDED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_SUBSCRIBED_TO_TOPIC

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_RECORD

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSTABLE_OFFSET_COMMIT

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_THROTTLING_QUOTA_EXCEEDED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_PRODUCER_FENCED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_RESOURCE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNACCEPTABLE_CREDENTIAL

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_VOTER_SET

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_UPDATE_VERSION

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FEATURE_UPDATE_FAILED

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_PRINCIPAL_DESERIALIZATION_FAILURE

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_END_ALL

Trait Implementations§

Returns a copy of the value. Read more
Performs copy-assignment from source. Read more
Formats the value using the given formatter. Read more
Converts to this type from the input type.
Feeds this value into the given Hasher. Read more
Feeds a slice of this type into the given Hasher. Read more
This method tests for self and other values to be equal, and is used by ==.
This method tests for !=. The default implementation is almost always sufficient, and should not be overridden without very good reason.
The type returned in the event of a conversion error.
Performs the conversion.

Auto Trait Implementations§

Blanket Implementations§

Gets the TypeId of self. Read more
Immutably borrows from an owned value. Read more
Mutably borrows from an owned value. Read more

Returns the argument unchanged.

Calls U::from(self).

That is, this conversion is whatever the implementation of From<T> for U chooses to do.

The resulting type after obtaining ownership.
Creates owned data from borrowed data, usually by cloning. Read more
Uses borrowed data to replace owned data, usually by cloning. Read more
The type returned in the event of a conversion error.
Performs the conversion.
The type returned in the event of a conversion error.
Performs the conversion.