Enum rdkafka::types::RDKafkaRespErr

source ·
#[repr(i32)]
pub enum RDKafkaRespErr {
Show 162 variants RD_KAFKA_RESP_ERR__BEGIN = -200, RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_MSG = -199, RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_COMPRESSION = -198, RD_KAFKA_RESP_ERR__DESTROY = -197, RD_KAFKA_RESP_ERR__FAIL = -196, RD_KAFKA_RESP_ERR__TRANSPORT = -195, RD_KAFKA_RESP_ERR__CRIT_SYS_RESOURCE = -194, RD_KAFKA_RESP_ERR__RESOLVE = -193, RD_KAFKA_RESP_ERR__MSG_TIMED_OUT = -192, RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTITION_EOF = -191, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PARTITION = -190, RD_KAFKA_RESP_ERR__FS = -189, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_TOPIC = -188, RD_KAFKA_RESP_ERR__ALL_BROKERS_DOWN = -187, RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_ARG = -186, RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT = -185, RD_KAFKA_RESP_ERR__QUEUE_FULL = -184, RD_KAFKA_RESP_ERR__ISR_INSUFF = -183, RD_KAFKA_RESP_ERR__NODE_UPDATE = -182, RD_KAFKA_RESP_ERR__SSL = -181, RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_COORD = -180, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_GROUP = -179, RD_KAFKA_RESP_ERR__IN_PROGRESS = -178, RD_KAFKA_RESP_ERR__PREV_IN_PROGRESS = -177, RD_KAFKA_RESP_ERR__EXISTING_SUBSCRIPTION = -176, RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGN_PARTITIONS = -175, RD_KAFKA_RESP_ERR__REVOKE_PARTITIONS = -174, RD_KAFKA_RESP_ERR__CONFLICT = -173, RD_KAFKA_RESP_ERR__STATE = -172, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PROTOCOL = -171, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_IMPLEMENTED = -170, RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTHENTICATION = -169, RD_KAFKA_RESP_ERR__NO_OFFSET = -168, RD_KAFKA_RESP_ERR__OUTDATED = -167, RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT_QUEUE = -166, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNSUPPORTED_FEATURE = -165, RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_CACHE = -164, RD_KAFKA_RESP_ERR__INTR = -163, RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_SERIALIZATION = -162, RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_SERIALIZATION = -161, RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_DESERIALIZATION = -160, RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_DESERIALIZATION = -159, RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTIAL = -158, RD_KAFKA_RESP_ERR__READ_ONLY = -157, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOENT = -156, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNDERFLOW = -155, RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_TYPE = -154, RD_KAFKA_RESP_ERR__RETRY = -153, RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_QUEUE = -152, RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_INFLIGHT = -151, RD_KAFKA_RESP_ERR__FATAL = -150, RD_KAFKA_RESP_ERR__INCONSISTENT = -149, RD_KAFKA_RESP_ERR__GAPLESS_GUARANTEE = -148, RD_KAFKA_RESP_ERR__MAX_POLL_EXCEEDED = -147, RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_BROKER = -146, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_CONFIGURED = -145, RD_KAFKA_RESP_ERR__FENCED = -144, RD_KAFKA_RESP_ERR__APPLICATION = -143, RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGNMENT_LOST = -142, RD_KAFKA_RESP_ERR__NOOP = -141, RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTO_OFFSET_RESET = -140, RD_KAFKA_RESP_ERR__END = -100, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN = -1, RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_ERROR = 0, RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_OUT_OF_RANGE = 1, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG = 2, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_TOPIC_OR_PART = 3, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG_SIZE = 4, RD_KAFKA_RESP_ERR_LEADER_NOT_AVAILABLE = 5, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_LEADER_FOR_PARTITION = 6, RD_KAFKA_RESP_ERR_REQUEST_TIMED_OUT = 7, RD_KAFKA_RESP_ERR_BROKER_NOT_AVAILABLE = 8, RD_KAFKA_RESP_ERR_REPLICA_NOT_AVAILABLE = 9, RD_KAFKA_RESP_ERR_MSG_SIZE_TOO_LARGE = 10, RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_CTRL_EPOCH = 11, RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_METADATA_TOO_LARGE = 12, RD_KAFKA_RESP_ERR_NETWORK_EXCEPTION = 13, RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_LOAD_IN_PROGRESS = 14, RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE = 15, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_COORDINATOR = 16, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_EXCEPTION = 17, RD_KAFKA_RESP_ERR_RECORD_LIST_TOO_LARGE = 18, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS = 19, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS_AFTER_APPEND = 20, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUIRED_ACKS = 21, RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_GENERATION = 22, RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_GROUP_PROTOCOL = 23, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_GROUP_ID = 24, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_MEMBER_ID = 25, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_SESSION_TIMEOUT = 26, RD_KAFKA_RESP_ERR_REBALANCE_IN_PROGRESS = 27, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_COMMIT_OFFSET_SIZE = 28, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED = 29, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_AUTHORIZATION_FAILED = 30, RD_KAFKA_RESP_ERR_CLUSTER_AUTHORIZATION_FAILED = 31, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TIMESTAMP = 32, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_SASL_MECHANISM = 33, RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_SASL_STATE = 34, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_VERSION = 35, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_ALREADY_EXISTS = 36, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PARTITIONS = 37, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICATION_FACTOR = 38, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICA_ASSIGNMENT = 39, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_CONFIG = 40, RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_CONTROLLER = 41, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUEST = 42, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_FOR_MESSAGE_FORMAT = 43, RD_KAFKA_RESP_ERR_POLICY_VIOLATION = 44, RD_KAFKA_RESP_ERR_OUT_OF_ORDER_SEQUENCE_NUMBER = 45, RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_SEQUENCE_NUMBER = 46, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_EPOCH = 47, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TXN_STATE = 48, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_ID_MAPPING = 49, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TRANSACTION_TIMEOUT = 50, RD_KAFKA_RESP_ERR_CONCURRENT_TRANSACTIONS = 51, RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTION_COORDINATOR_FENCED = 52, RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTIONAL_ID_AUTHORIZATION_FAILED = 53, RD_KAFKA_RESP_ERR_SECURITY_DISABLED = 54, RD_KAFKA_RESP_ERR_OPERATION_NOT_ATTEMPTED = 55, RD_KAFKA_RESP_ERR_KAFKA_STORAGE_ERROR = 56, RD_KAFKA_RESP_ERR_LOG_DIR_NOT_FOUND = 57, RD_KAFKA_RESP_ERR_SASL_AUTHENTICATION_FAILED = 58, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_PRODUCER_ID = 59, RD_KAFKA_RESP_ERR_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS = 60, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTH_DISABLED = 61, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_NOT_FOUND = 62, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_OWNER_MISMATCH = 63, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_REQUEST_NOT_ALLOWED = 64, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTHORIZATION_FAILED = 65, RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_EXPIRED = 66, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRINCIPAL_TYPE = 67, RD_KAFKA_RESP_ERR_NON_EMPTY_GROUP = 68, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_ID_NOT_FOUND = 69, RD_KAFKA_RESP_ERR_FETCH_SESSION_ID_NOT_FOUND = 70, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_FETCH_SESSION_EPOCH = 71, RD_KAFKA_RESP_ERR_LISTENER_NOT_FOUND = 72, RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_DELETION_DISABLED = 73, RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_LEADER_EPOCH = 74, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_LEADER_EPOCH = 75, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_COMPRESSION_TYPE = 76, RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_BROKER_EPOCH = 77, RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_NOT_AVAILABLE = 78, RD_KAFKA_RESP_ERR_MEMBER_ID_REQUIRED = 79, RD_KAFKA_RESP_ERR_PREFERRED_LEADER_NOT_AVAILABLE = 80, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_MAX_SIZE_REACHED = 81, RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_INSTANCE_ID = 82, RD_KAFKA_RESP_ERR_ELIGIBLE_LEADERS_NOT_AVAILABLE = 83, RD_KAFKA_RESP_ERR_ELECTION_NOT_NEEDED = 84, RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS = 85, RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_SUBSCRIBED_TO_TOPIC = 86, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_RECORD = 87, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSTABLE_OFFSET_COMMIT = 88, RD_KAFKA_RESP_ERR_THROTTLING_QUOTA_EXCEEDED = 89, RD_KAFKA_RESP_ERR_PRODUCER_FENCED = 90, RD_KAFKA_RESP_ERR_RESOURCE_NOT_FOUND = 91, RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_RESOURCE = 92, RD_KAFKA_RESP_ERR_UNACCEPTABLE_CREDENTIAL = 93, RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_VOTER_SET = 94, RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_UPDATE_VERSION = 95, RD_KAFKA_RESP_ERR_FEATURE_UPDATE_FAILED = 96, RD_KAFKA_RESP_ERR_PRINCIPAL_DESERIALIZATION_FAILURE = 97, RD_KAFKA_RESP_ERR_END_ALL = 98,
}

Variants§

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__BEGIN = -200

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_MSG = -199

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__BAD_COMPRESSION = -198

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__DESTROY = -197

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FAIL = -196

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__TRANSPORT = -195

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__CRIT_SYS_RESOURCE = -194

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__RESOLVE = -193

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__MSG_TIMED_OUT = -192

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTITION_EOF = -191

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PARTITION = -190

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FS = -189

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_TOPIC = -188

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ALL_BROKERS_DOWN = -187

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_ARG = -186

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT = -185

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__QUEUE_FULL = -184

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ISR_INSUFF = -183

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NODE_UPDATE = -182

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__SSL = -181

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_COORD = -180

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_GROUP = -179

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__IN_PROGRESS = -178

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PREV_IN_PROGRESS = -177

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__EXISTING_SUBSCRIPTION = -176

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGN_PARTITIONS = -175

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__REVOKE_PARTITIONS = -174

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__CONFLICT = -173

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__STATE = -172

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_PROTOCOL = -171

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_IMPLEMENTED = -170

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTHENTICATION = -169

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NO_OFFSET = -168

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__OUTDATED = -167

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__TIMED_OUT_QUEUE = -166

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNSUPPORTED_FEATURE = -165

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__WAIT_CACHE = -164

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INTR = -163

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_SERIALIZATION = -162

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_SERIALIZATION = -161

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__KEY_DESERIALIZATION = -160

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__VALUE_DESERIALIZATION = -159

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PARTIAL = -158

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__READ_ONLY = -157

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOENT = -156

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNDERFLOW = -155

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INVALID_TYPE = -154

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__RETRY = -153

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_QUEUE = -152

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__PURGE_INFLIGHT = -151

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FATAL = -150

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__INCONSISTENT = -149

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__GAPLESS_GUARANTEE = -148

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__MAX_POLL_EXCEEDED = -147

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__UNKNOWN_BROKER = -146

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOT_CONFIGURED = -145

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__FENCED = -144

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__APPLICATION = -143

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__ASSIGNMENT_LOST = -142

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__NOOP = -141

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__AUTO_OFFSET_RESET = -140

§

RD_KAFKA_RESP_ERR__END = -100

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN = -1

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_ERROR = 0

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_OUT_OF_RANGE = 1

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG = 2

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_TOPIC_OR_PART = 3

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_MSG_SIZE = 4

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_LEADER_NOT_AVAILABLE = 5

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_LEADER_FOR_PARTITION = 6

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REQUEST_TIMED_OUT = 7

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_BROKER_NOT_AVAILABLE = 8

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REPLICA_NOT_AVAILABLE = 9

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_MSG_SIZE_TOO_LARGE = 10

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_CTRL_EPOCH = 11

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_METADATA_TOO_LARGE = 12

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NETWORK_EXCEPTION = 13

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_LOAD_IN_PROGRESS = 14

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE = 15

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_COORDINATOR = 16

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_EXCEPTION = 17

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_RECORD_LIST_TOO_LARGE = 18

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS = 19

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_ENOUGH_REPLICAS_AFTER_APPEND = 20

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUIRED_ACKS = 21

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_GENERATION = 22

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_GROUP_PROTOCOL = 23

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_GROUP_ID = 24

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_MEMBER_ID = 25

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_SESSION_TIMEOUT = 26

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REBALANCE_IN_PROGRESS = 27

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_COMMIT_OFFSET_SIZE = 28

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED = 29

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_AUTHORIZATION_FAILED = 30

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_CLUSTER_AUTHORIZATION_FAILED = 31

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TIMESTAMP = 32

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_SASL_MECHANISM = 33

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ILLEGAL_SASL_STATE = 34

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_VERSION = 35

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_ALREADY_EXISTS = 36

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PARTITIONS = 37

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICATION_FACTOR = 38

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REPLICA_ASSIGNMENT = 39

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_CONFIG = 40

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NOT_CONTROLLER = 41

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_REQUEST = 42

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_FOR_MESSAGE_FORMAT = 43

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_POLICY_VIOLATION = 44

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OUT_OF_ORDER_SEQUENCE_NUMBER = 45

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_SEQUENCE_NUMBER = 46

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_EPOCH = 47

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TXN_STATE = 48

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRODUCER_ID_MAPPING = 49

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_TRANSACTION_TIMEOUT = 50

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_CONCURRENT_TRANSACTIONS = 51

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTION_COORDINATOR_FENCED = 52

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TRANSACTIONAL_ID_AUTHORIZATION_FAILED = 53

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_SECURITY_DISABLED = 54

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OPERATION_NOT_ATTEMPTED = 55

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_KAFKA_STORAGE_ERROR = 56

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_LOG_DIR_NOT_FOUND = 57

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_SASL_AUTHENTICATION_FAILED = 58

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_PRODUCER_ID = 59

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS = 60

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTH_DISABLED = 61

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_NOT_FOUND = 62

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_OWNER_MISMATCH = 63

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_REQUEST_NOT_ALLOWED = 64

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_AUTHORIZATION_FAILED = 65

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DELEGATION_TOKEN_EXPIRED = 66

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_PRINCIPAL_TYPE = 67

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NON_EMPTY_GROUP = 68

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_ID_NOT_FOUND = 69

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FETCH_SESSION_ID_NOT_FOUND = 70

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_FETCH_SESSION_EPOCH = 71

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_LISTENER_NOT_FOUND = 72

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_TOPIC_DELETION_DISABLED = 73

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_LEADER_EPOCH = 74

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNKNOWN_LEADER_EPOCH = 75

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSUPPORTED_COMPRESSION_TYPE = 76

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_STALE_BROKER_EPOCH = 77

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_OFFSET_NOT_AVAILABLE = 78

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_MEMBER_ID_REQUIRED = 79

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_PREFERRED_LEADER_NOT_AVAILABLE = 80

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_MAX_SIZE_REACHED = 81

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FENCED_INSTANCE_ID = 82

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ELIGIBLE_LEADERS_NOT_AVAILABLE = 83

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_ELECTION_NOT_NEEDED = 84

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_NO_REASSIGNMENT_IN_PROGRESS = 85

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_GROUP_SUBSCRIBED_TO_TOPIC = 86

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_RECORD = 87

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNSTABLE_OFFSET_COMMIT = 88

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_THROTTLING_QUOTA_EXCEEDED = 89

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_PRODUCER_FENCED = 90

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_RESOURCE_NOT_FOUND = 91

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_DUPLICATE_RESOURCE = 92

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_UNACCEPTABLE_CREDENTIAL = 93

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INCONSISTENT_VOTER_SET = 94

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_INVALID_UPDATE_VERSION = 95

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_FEATURE_UPDATE_FAILED = 96

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_PRINCIPAL_DESERIALIZATION_FAILURE = 97

§

RD_KAFKA_RESP_ERR_END_ALL = 98

Trait Implementations§

source§

impl Clone for rd_kafka_resp_err_t

source§

fn clone(&self) -> rd_kafka_resp_err_t

Returns a copy of the value. Read more
1.0.0 · source§

fn clone_from(&mut self, source: &Self)

Performs copy-assignment from source. Read more
source§

impl Debug for rd_kafka_resp_err_t

source§

fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result<(), Error>

Formats the value using the given formatter. Read more
source§

impl From<rd_kafka_resp_err_t> for RDKafkaErrorCode

source§

fn from(err: rd_kafka_resp_err_t) -> RDKafkaErrorCode

Converts to this type from the input type.
source§

impl Hash for rd_kafka_resp_err_t

source§

fn hash<__H>(&self, state: &mut __H)
where __H: Hasher,

Feeds this value into the given Hasher. Read more
1.3.0 · source§

fn hash_slice<H>(data: &[Self], state: &mut H)
where H: Hasher, Self: Sized,

Feeds a slice of this type into the given Hasher. Read more
source§

impl IsError for RDKafkaRespErr

source§

fn is_error(&self) -> bool

Reports whether the value represents an error.
source§

impl PartialEq for rd_kafka_resp_err_t

source§

fn eq(&self, other: &rd_kafka_resp_err_t) -> bool

This method tests for self and other values to be equal, and is used by ==.
1.0.0 · source§

fn ne(&self, other: &Rhs) -> bool

This method tests for !=. The default implementation is almost always sufficient, and should not be overridden without very good reason.
source§

impl TryFrom<i32> for rd_kafka_resp_err_t

§

type Error = TryFromPrimitiveError<rd_kafka_resp_err_t>

The type returned in the event of a conversion error.
source§

fn try_from( number: i32 ) -> Result<rd_kafka_resp_err_t, TryFromPrimitiveError<rd_kafka_resp_err_t>>

Performs the conversion.
source§

impl TryFromPrimitive for rd_kafka_resp_err_t

source§

impl Copy for rd_kafka_resp_err_t

source§

impl Eq for rd_kafka_resp_err_t

source§

impl StructuralPartialEq for rd_kafka_resp_err_t

Auto Trait Implementations§

Blanket Implementations§

source§

impl<T> Any for T
where T: 'static + ?Sized,

source§

fn type_id(&self) -> TypeId

Gets the TypeId of self. Read more
source§

impl<T> Borrow<T> for T
where T: ?Sized,

source§

fn borrow(&self) -> &T

Immutably borrows from an owned value. Read more
source§

impl<T> BorrowMut<T> for T
where T: ?Sized,

source§

fn borrow_mut(&mut self) -> &mut T

Mutably borrows from an owned value. Read more
source§

impl<Q, K> Equivalent<K> for Q
where Q: Eq + ?Sized, K: Borrow<Q> + ?Sized,

source§

fn equivalent(&self, key: &K) -> bool

Checks if this value is equivalent to the given key. Read more
source§

impl<Q, K> Equivalent<K> for Q
where Q: Eq + ?Sized, K: Borrow<Q> + ?Sized,

source§

fn equivalent(&self, key: &K) -> bool

Compare self to key and return true if they are equal.
source§

impl<T> From<T> for T

source§

fn from(t: T) -> T

Returns the argument unchanged.

source§

impl<T> Instrument for T

source§

fn instrument(self, span: Span) -> Instrumented<Self>

Instruments this type with the provided Span, returning an Instrumented wrapper. Read more
source§

fn in_current_span(self) -> Instrumented<Self>

Instruments this type with the current Span, returning an Instrumented wrapper. Read more
source§

impl<T, U> Into<U> for T
where U: From<T>,

source§

fn into(self) -> U

Calls U::from(self).

That is, this conversion is whatever the implementation of From<T> for U chooses to do.

source§

impl<T> ToOwned for T
where T: Clone,

§

type Owned = T

The resulting type after obtaining ownership.
source§

fn to_owned(&self) -> T

Creates owned data from borrowed data, usually by cloning. Read more
source§

fn clone_into(&self, target: &mut T)

Uses borrowed data to replace owned data, usually by cloning. Read more
source§

impl<T, U> TryFrom<U> for T
where U: Into<T>,

§

type Error = Infallible

The type returned in the event of a conversion error.
source§

fn try_from(value: U) -> Result<T, <T as TryFrom<U>>::Error>

Performs the conversion.
source§

impl<T, U> TryInto<U> for T
where U: TryFrom<T>,

§

type Error = <U as TryFrom<T>>::Error

The type returned in the event of a conversion error.
source§

fn try_into(self) -> Result<U, <U as TryFrom<T>>::Error>

Performs the conversion.
source§

impl<T> WithSubscriber for T

source§

fn with_subscriber<S>(self, subscriber: S) -> WithDispatch<Self>
where S: Into<Dispatch>,

Attaches the provided Subscriber to this type, returning a WithDispatch wrapper. Read more
source§

fn with_current_subscriber(self) -> WithDispatch<Self>

Attaches the current default Subscriber to this type, returning a WithDispatch wrapper. Read more