1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
//! `MakeVisitor` wrappers for working with `fmt::Debug` fields.
use super::{MakeVisitor, VisitFmt, VisitOutput};
use tracing_core::field::{Field, Visit};

use core::fmt;

/// A visitor wrapper that ensures any `fmt::Debug` fields are formatted using
/// the alternate (`:#`) formatter.
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct Alt<V>(V);

// TODO(eliza): When `error` as a primitive type is stable, add a
// `DisplayErrors` wrapper...

// === impl Alt ===
//
impl<V> Alt<V> {
  /// Wraps the provided visitor so that any `fmt::Debug` fields are formatted
  /// using the alternative (`:#`) formatter.
  pub fn new(inner: V) -> Self {
    Alt(inner)
  }
}

impl<T, V> MakeVisitor<T> for Alt<V>
where
  V: MakeVisitor<T>,
{
  type Visitor = Alt<V::Visitor>;

  #[inline]
  fn make_visitor(&self, target: T) -> Self::Visitor {
    Alt(self.0.make_visitor(target))
  }
}

impl<V> Visit for Alt<V>
where
  V: Visit,
{
  #[inline]
  fn record_f64(&mut self, field: &Field, value: f64) {
    self.0.record_f64(field, value)
  }

  #[inline]
  fn record_i64(&mut self, field: &Field, value: i64) {
    self.0.record_i64(field, value)
  }

  #[inline]
  fn record_u64(&mut self, field: &Field, value: u64) {
    self.0.record_u64(field, value)
  }

  #[inline]
  fn record_bool(&mut self, field: &Field, value: bool) {
    self.0.record_bool(field, value)
  }

  /// Visit a string value.
  fn record_str(&mut self, field: &Field, value: &str) {
    self.0.record_str(field, value)
  }

  // TODO(eliza): add RecordError when stable
  // fn record_error(&mut self, field: &Field, value: &(dyn std::error::Error + 'static)) {
  //   self.record_debug(field, &format_args!("{}", value))
  // }

  #[inline]
  fn record_debug(&mut self, field: &Field, value: &dyn fmt::Debug) {
    self.0.record_debug(field, &format_args!("{:#?}", value))
  }
}

impl<V, O> VisitOutput<O> for Alt<V>
where
  V: VisitOutput<O>,
{
  #[inline]
  fn finish(self) -> O {
    self.0.finish()
  }
}

feature! {
  #![feature = "std"]
  use super::VisitWrite;
  use std::io;

  impl<V> VisitWrite for Alt<V>
  where
    V: VisitWrite,
  {
    #[inline]
    fn writer(&mut self) -> &mut dyn io::Write {
      self.0.writer()
    }
  }
}

impl<V> VisitFmt for Alt<V>
where
  V: VisitFmt,
{
  #[inline]
  fn writer(&mut self) -> &mut dyn fmt::Write {
    self.0.writer()
  }
}